დახმარება

რა არის B2C?
B2C წარმოადგენს ონლაინ მაღაზიის მარტივად შესაქმნელ პლატფორმას. ვიდეოში მოკლედ არის მოცემული ის ძირითადი შესაძლებლობები და ფუნქციონალი, რაც გააჩნია პლატფორმა B2C-ის.
როგორ შევქმნათ მაღაზია?
ვიდეოში საკმაოდ დეტალურად არის აღწერილი იმ აქტივობების ჩამონათვალი, რომლებიც აუცილებელია საკუთარი ონლაინ მაღაზიის გასახსნელად.
კატეგორიები
თუ თქვენ გეგმავთ, რომ დაახარისხოთ და დააჯგუფოთ თქვენს მაღაზიაში წარმოდგენილი პროდუქტები, მაშინ უნდა გამოიყენოთ კატეგორიების შექმნის ფუნქციონალი. ეს პროცესი კარგად ჩანს წარმოდგენილ ვიდეო რგოლში.
პროდუქტის განთავსება
ელქტრონული მაღაზია მასში განთავსებული პროდუქტების გარეშე რთული წარმოსადგენია. ამიტომ გირჩევთ, უყუროთ ვიდეოს, რათა იხილოთ თუ, როგორ ხდება პროდუქტების განთავსება პლატფორმა B2C-ის გამოყენებით შექმნილ მაღაზიებში.
როგორ მოვაწყოთ მთავარი გვერდი
ამ ვიდეოს საშუალებით გაიგებთ, თუ როგორ შეიძლება მთავარი გვერდის მოწყობა და რატომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მას.
ფასდაკლებების მართვა
ვიდეოში მოცემულია პლატფორმა B2C-ის შესაძლებლობები ფასდაკლებების მართვის მიმართულებით